ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ ນຳ Bestbuy.com.la

  ເປິດຮ້ານຄ້າຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

 

1. ພາກສະເໜີ

 

hotdeal.la ເປັນສູນຊື້-ຂາຍສິນຄ້າອອນໄລນ໌, ມີລາຍການສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ  ເຂົ້າຮ່ວມຊື້-ຂາຍແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 16,000 ລາຍການ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປິດຮ້ານຄ້າຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌, ຂາຍຢູ່ກັບ website ຂອງ
ພວກເຮົາ, ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເພື່ອຂາຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວເຖິງມືຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍກົງ. ລູກຄ້າສາມາດ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານມືຖື, Ipad, computer, ຢູ່ໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ທຸກຄົນສາມາດຫາລາຍໄດ້ເສີມທາງອອນໄລນ໌ໃນຊ່ວງເວລາຫວ່າງວຽກ, ດ້ວຍວີທີຊອກຫາ ຜະລິດຕະພັນຂາຍທາງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອຂ່າຍ Social Media ແລະ ເວັບໄຊຂາຍສິນຄ້າອື່ນໆ. ເພື່ອເສີມລາຍໄດ້ແກ່ຕົນເອງ ທຸກທີ່ທຸກເວລາ. ເຂົ້າຮ່ວມ
ຂາຍສິນຄ້າກັບພວກເຮົາຈຸດປະສົງເພື່ອລົງໂຄສະນາແລະ ຂາຍສິນຄ້າ. ເປັນການຂາຍ ສິນຄ້າເຖິງມືຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ໄວສຸດ.

– ທ່ານໃດກໍ່ສາມາດເປິດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫາເງິນອອນໄລນ໌ນຳສູນສິນຄ້າອອນໄລນ໌ Bestbuy.com.la
– ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານງ່າຍຂື້ນ.
– ຂາຍເຄື່ອງສະດວກສະບາຍ.
ຮ້ອຍຄົນຂາຍພັນຄົນຊື້.
– ສາມະຄົມການຄ້າອອນໄລນ໌ Bestbuy.com.la ເປັນອັນດັບ1ຢູ່ໃນລາວ.

2. ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເລືອກພວກເຮົາ, ເລືອກ HOTDEAL.LA

 

ແຕ່ລະເດືອນມີລູກຄ້າເຂົ້າຊົມ bestbuy.com.la ພວກເຮົາບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທາງ Website, App, Facebook ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານວິວ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຮັບຮູ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຂື້ນ.

ມີທີມງານກຽມພ້ອມໃຫ້ຄຳປືກສາກັບລູກຄ້າ.
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງຜູ້ຈຳໜ່າຍແມ່ນໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໂຄສະນາ. ຜູ້ຈຳໜ່າຍແມ່ນໄດ້ຍົກເວັ້ນການ
ໂຄສະນາຈາກ Google, Facebook, TV, ແຜ່ນຜັງ, ແບນເນີ້…
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນໂຄສະນາຂອງ Bestbuy.com.la ມີລະບົບ, ພະນັກງານຫຸ້ມຫໍ່, ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ພວກເຮົາຢືນຢູ່ແຖວໜ້າຂົງເຂດການພັດທະນາອອນໄລນ

3. ວິທີການຂາຍສິນຄ້າ:

– ຜູ້ຈຳໜ່າຍສາມາດສະໜອງຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມລາຄາຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍ ໃຫ້ພວກເຮົາຈະສົ່ງພາບໂຄສະນາຂາຍທາງເວັບໄຊ, ຖ້າບໍ່ມີພາບຜະລິດຕະພັນພວກເຮົາຍິນດີສົ່ງພະນັກງານໄປຖ່າຍໃຫ້ຢູ່ຮ້ານຄ້າ

– ຜູ້ຈຳໜ່າຍສາມາດຂາຍສິນຄ້າຢູ່ກັບເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໂດຍມີພະນັກງານຄອຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳ. ຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ລົງທະບຽນເປິດຮ້ານອອນໄລນ໌ໄວສຸດພາຍໃນ 5 ນາທີ)

.

– ເມື່ອມີອໍເດີ້ພວກເຮົາມີທິມງານຫຸ້ມຫໍ່, ສົ່ງສິນຄ້າມາຮັບສິນຄ້າຢູ່ຮ້ານຜູ້ຈຳໜ່າຍເມື່ອສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ເກັບເງິນປາຍທາງ. ໂດຍທິມງານບໍລິການສົ່ງສິນຄ້າ Bestbuy Express

– ເມື່ອສົ່ງອໍເດີ້ສຳເລັດແລ້ວບໍລິສັດພວກເຮົາຈະຊຳລະເງິນໃຫ້ຮ້ານທັນທີ.ໝາຍເຫດ: ສິນຄ້າຂອງຜູ້ຈຳໜ່າຍສາມາດເຊັນຝາກກັບສາງຂອງພວກເຮົາໄດ້ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາດ່ວນ, ເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ, ສະໜັບສະໜູນຍົກເວັ້ນເປິດຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌.

4. ຂະບວນການຂາຍສິນຄ້າ

– ເມື່ອໄດ້ຮັບການສັ່ງຊື້ກ່ອນທີຜູ້ຊື້ຈະຕັດສີນໃຈສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜູ້ຊື້ຈະທຳການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍຜ່ານ Function “SELLER” ເພຶື່ອ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

– ເມື່ອມີການຊໍາລະເງິນ Bestbuy ຈະມີລະບົບປ້ອງກັນຈາກການຮັບປະກັນໂດຍ Bestbuy ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການຊໍາລະເງິນແລ້ວກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດການສົ່ງສິນຄ້າ.
– ການຈັດສົ່ງໂດຍບໍລິສັດ Bestbuy Express
– ເມື່ອຜູ້ຊື້ໄດ້ຮັບສິນຄ້າຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ລູກຄ້າຈະກົດ
ຢືນຢັນ “ໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ” ເພື່ອຢືນຢັນຂະບວນການຊື້ຂາຍ.
– ການໂອນເງິນຄ່າສິນຄ້າຈະມີການໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ຂາຍຫຼັງຈາກ
ໂອນ 5-7 ວັນນັບແຕ່ມີການຈັດສົ່ງສິນຄ້າເຖິງຜູ້ຊື້ ຫຼື ຫຼັງຈາກ
ທີ່ຜູ້ຊື້ກົດຢືນຢັນການໄດ້ຮັບສິນຄ້າ.

 

ທ່ານສາມາດເປິດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌ໄດ້ເລີຍຕາມ Link:  https://hotdeal.la/shop-place
ຫຼື ຢາກເປິດຮ້ານດ່ວນກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້:
02097557667 (Line,whatsapp,wechat)

  • www.hotdeal.la
  • hotdeal.la@gmail.com
  • facebook.com/hotdeal.la
  • Tel : 030 4737448
  • Tel : 020 76086999