1-1

ລົດຖີບໄຟຟ້າ-ເດັກນ້ອຍ 3 ລໍ້(ມີດົນຕີ)-BB009XH

Brand(ຍີ່ຫໍ້):
Toptoy
SKU:
BB009XH

ລາຄາຂາຍ Hotdeal:370,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:490,000 ₭

ປະຫຍັດ:120,000 ₭-24.49%

490.000  370.000 

 • ລົດຖີບໄຟຟ້າສໍາລັບເດັກນ້ອຍເໝາະກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມັກໃນການເດີນຫຼີນ.
 • ເຮັດຈາກວັດສະດຸຢາງປອດໄພ, ໄດຍຜະລີດຂາກຢານທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຜິວຫນັງຂອງເດັກນ້ອຍ
 • ລົດມີຮູບຮ່າງງານ ແລະ ທົນທານ ແລ ແຂງແຮງດ້ວຍໂຄງເຫຼັກແລະຢາງ
 • ຍານພາຫະໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ່ງສະບາຍ.
 • ເດັກນ້ອຍສາມາດຂັບໂດຍໃຊ້ເວລາສັ້ນໆກໍ່ສາມາດຮຽນຂັບມັນໄດ້.
 • ລົດໄຟຟ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາດລົດໄຟຟ້າອື່ນຢູ່ທີ່ວ່າລົດນີ້ຈະປະກອບມີດົນຕີ ແລະ ສຽງເພ່ງຫວຽດນາມພາຍໃນໂຕ.
 • ເພື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້
Support

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • ລົດຖີບໄຟຟ້າສໍາລັບເດັກນ້ອຍເໝາະກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມັກໃນການເດີນຫຼີນ.
 • ເຮັດຈາກວັດສະດຸຢາງປອດໄພ, ໄດຍຜະລີດຂາກຢານທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຜິວຫນັງຂອງເດັກນ້ອຍ
 • ລົດມີຮູບຮ່າງງານ ແລະ ທົນທານ ແລ ແຂງແຮງດ້ວຍໂຄງເຫຼັກແລະຢາງ
 • ຍານພາຫະໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ່ງສະບາຍ.
 • ເດັກນ້ອຍສາມາດຂັບໂດຍໃຊ້ເວລາສັ້ນໆກໍ່ສາມາດຮຽນຂັບມັນໄດ້.
 • ລົດໄຟຟ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາດລົດໄຟຟ້າອື່ນຢູ່ທີ່ວ່າລົດນີ້ຈະປະກອບມີດົນຕີ ແລະ ສຽງເພ່ງເດັກນ້ອຍຫວຽດນາມພາຍປະສົມປສັນເຊົ້າໃນໂຕລົດ.
 • ເພື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້

Bicycle baby playing Bicycle baby playing

ລາຍລະອຽດ

ຍີ່ຫໍ້Toptoy
SKUBB009XH

ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ລົດຖີບໄຟຟ້າ-ເດັກນ້ອຍ 3 ລໍ້(ມີດົນຕີ)-BB009XH”

Your email address will not be published. Required fields are marked *