12

ລົດຖີບໄຟຟ້າເດັກນ້ອຍ(ມີດົນຕີ)-BB007XH-3

Brand(ຍີ່ຫໍ້):
Toptoy
SKU:
BB007XH-3

ລາຄາຂາຍ Hotdeal:390,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:500,000 ₭

ປະຫຍັດ:110,000 ₭-22%

500.000  390.000 

 • ເຮັດຈາກວັດສະດຸຢາງປອດໄພ, ໄດຍຜະລີດຂາກຢານທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຜິວຫນັງຂອງເດັກນ້ອຍ
 • ສາມາດເປີດເພ່ງເດັກນ້ອຍໃນໂຕລົດໄດ້ອີກ
 • ລົດຖີບໄຟຟ້າສໍາລັບເດັກນ້ອຍເໝາະກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມັກໃນການເດີນຫຼີນ.
 • ລົດມີຮູບຮ່າງງານ ແລະ ທົນທານ ແລ ແຂງແຮງດ້ວຍໂຄງເຫຼັກແລະຢາງ
 • ຍານພາຫະໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ່ງສະບາຍ.
 • ເດັກນ້ອຍສາມາດຂັບໄປມາໄດ້ສະບາຍ.
 • ເພື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້
Support

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • ເຮັດຈາກວັດສະດຸຢາງປອດໄພ, ໄດຍຜະລີດຂາກຢານທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ຜິວຫນັງຂອງເດັກນ້ອຍ
 • ສາມາດເປີດເພ່ງເດັກນ້ອຍໃນໂຕລົດໄດ້ອີກ
 • ລົດຖີບໄຟຟ້າສໍາລັບເດັກນ້ອຍເໝາະກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມັກໃນການເດີນຫຼີນ.
 • ລົດມີຮູບຮ່າງງານ ແລະ ທົນທານ ແລ ແຂງແຮງດ້ວຍໂຄງເຫຼັກແລະຢາງ
 • ຍານພາຫະໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ່ງສະບາຍ.
 • ເດັກນ້ອຍສາມາດຂັບໄປມາໄດ້ສະບາຍ.
 • ເພື່ອໃຫເດັກນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາມັນສະໝອງ.

bicycle-power-baby bicycle-power-baby

ລາຍລະອຽດ

ຍີ່ຫໍ້Toptoy
SKUBB007XH-3

ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ລົດຖີບໄຟຟ້າເດັກນ້ອຍ(ມີດົນຕີ)-BB007XH-3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *