body-spray-nova-N6

ນໍ້າຫອມ Body Spray Nova N6

Brand(ຍີ່ຫໍ້):
Sai Gon Cosmetics

ລາຄາຂາຍ Hotdeal:20,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:25,000 ₭

ປະຫຍັດ:5,000 ₭-20%

25.000  20.000 

  • ນໍ້າຫອມໃຊ້ສະເພາະຊິດໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ແຫ່ງ ແລະ ຕົວໂຕ  ເຊີ່ງມີກີ່ນຫອມ.
  • ນໍ້າຫອມມີຄວາມປວດໄຟຕໍ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜີວ.
  • ນໍ້າຫອມໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດກີ່ນເສື້ອຜ້າທີ່ມີກີ່ມເມັ້ນ.

Out of stock

  • Sold by Kael Seven
  • Date Join11/04/2018
  • Rating4.2

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

  • ນໍ້າຫອມໃຊ້ສະເພາະຊິດໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ແຫ່ງ ແລະ ຕົວໂຕ  ເຊີ່ງມີກີ່ນຫອມ.
  • ນໍ້າຫອມມີຄວາມປວດໄຟຕໍ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜີວ.
  • ນໍ້າຫອມໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດກີ່ນເສື້ອຜ້າທີ່ມີກີ່ມເມັ້ນ.

body-spray-nova-N6

ລາຍລະອຽດ

ຍີ່ຫໍ້Sai Gon Cosmetics

ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ນໍ້າຫອມ Body Spray Nova N6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *