Cindy-N42

ນໍ້າຫອມ Cindy N42

Brand(ຍີ່ຫໍ້):
Sai Gon Cosmetics
4.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 review)

ລາຄາຂາຍ Hotdeal:29,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:35,000 ₭

ປະຫຍັດ:6,000 ₭-17.14%

35.000  29.000 

 • ນໍ້າຫອມໃຊ້ສະເພາະຊິດໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ແຫ່ງ ແລະ ມີກີ່ນຫອມ
 • ນໍ້າຫອມມີຄວາມປວດໄຟຕໍ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜີວ
 • ນໍ້າຫອມໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດກີ່ນເສື້ອຜ້າທີ່ມີກີ່ມເມັ້ນ
 • ໃຊ້ຊິດກັບເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງນຸງ, ພາຍໃນລົດ ແລະ ຫ້ອງນອນຕ່າງໆ.
Support
 • Sold by Kael Seven
 • Date Join11/04/2018
 • Rating4.2

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

 • ນໍ້າຫອມໃຊ້ສະເພາະຊິດໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ແຫ່ງ ແລະ ມີກີ່ນຫອມ
 • ນໍ້າຫອມມີຄວາມປວດໄຟຕໍ່ເສື້ອຜ້າ ແລະ ຜີວ
 • ນໍ້າຫອມໃຊ້ເພື່ອກໍາຈັດກີ່ນເສື້ອຜ້າທີ່ມີກີ່ມເມັ້ນ
 • ໃຊ້ຊິດກັບເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງນຸງ, ພາຍໃນລົດ ແລະ ຫ້ອງນອນຕ່າງໆ.

Cindy-N42

ລາຍລະອຽດ

ຍີ່ຫໍ້Sai Gon Cosmetics

ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

1 review for ນໍ້າຫອມ Cindy N42

 1. support
  4 out of 5

  sdsadas

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *