0634986174822532152

ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

ລາຄາຂາຍ Hotdeal:60,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:100,000 ₭

ປະຫຍັດ:40,000 ₭-40%

100.000  60.000 

ກະປຸກດອງພັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ແມ່ນເຮົາສາມາດໃຊ້ດອງພັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ຕ່າງໆໄດ້ຕາມຕ້ອງການໄດ້ຕາມໃຈ

Support

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

ເຊີ່ງເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອດອງພັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ພັກກາດສົ້ນ, ໝາກເພັດ, ໝາກເຂືອກ, ໝາກໄມ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການເກັບໄວ້ໃນເວລາຍາວຕ່າງໆໄດ້

ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້
ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້

ລາຍລະອຽດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ກະປຸກດອງ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້”

Your email address will not be published. Required fields are marked *