rt55-n4drqnavivw66juyjuepnbib90kbmb4unk1p0jofgg

ບິດແອວແຜ່ນກະດານແມ່ເຫຼັກໂຍຄະແອໂລບີກຟີເນັດ

ລາຄາຂາຍ Hotdeal:60,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:120,000 ₭

ປະຫຍັດ:60,000 ₭-50%

120.000  60.000 

  • ຈານທະວິດ ປຸ່ມດອກໄມ້ ອຸປະກອນອອກກຳລັງກາຍ
  • ໂດຍມີຂະໜາດ 10ນີ້ວ
  • ວິທີການໃຊ້ງານງ່າຍດາຍ ພຽງແຕ່ໝູນ ໄປມາຊ້າຍ ຂວາ ເທົ່ານັ້ນ.
  • ມີປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນຊ່ວຍບໍລິຫານແອວ, ເອີກ, ທ້ອງ, ຫຼັງ ແລະ ກ້າມເນື້ອທີ່ສະໂພກໃຫ້ມີສັດສ່ວນຍີ່ງຂື້ນ.
  • ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງໃນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ ແລະ ໃນທີ່ຮົ່ມ.
Support

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ຈານທະວິດ ບິດແອວແຜ່ນກະດານແມ່ເຫຼັກໂຍຄະແອໂລບີກຟີເນັດ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າຈານທະວິດ ບິດແອວແຜ່ນກະດານແມ່ເຫຼັກໂຍຄະແອໂລບີກຟີເນັດ

 

ການອອກກຳລັງກາຍນັບວ່າເປັນສີ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ເພາະການອອກກຳລັງກາຍນັ້ນ ມີສ່ວນສຳຄັນຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຂອງເຮົາມີຄວາມແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງແລ້ວກໍຍັງເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດໃຈດີ ແລະ ປັບສະພາບອາລົມ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິອີກດ້ວຍ ປັດຈຸບັນມີອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃນການອອກກຳລັງກາຍຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ທັງທີ່ໃຊ້ອອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງ ໃນຮົ່ມ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ ຈື່ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການອອກກຳລັງກາຍໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໜື່ງອຸປະກອນອອກກຳລັງກາຍທີ່ເປັນທີ່ນີຍົມໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍ່ຄືຈານທະວິດ.

ສະນຸກຫຼີນງ່າຍບໍ່ຈຳກັດພື້ນທີ່
ການຫຼີ້ນບໍ່ຍາກ ສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ຍືນ ໝູນໄປມາຊ້າຍຂວາ ເພື່ອບໍລິຫານແອວ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ສ່ວນສະໂພກ ສາມາດໃຊ້ຫຼີນໄດ້ທັງໃນທີ່ໂລ່ງ ແຈ້ງ ແລະ ໃນຮົ່ມ ຫຼືໃນທີ່ພື້ນທີ່ຈຳກັດ ຈືງເອື້ອປະໂຫຍດກັບຜູ້ອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ສະຖານທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍອີກດ້ວຍ
ແອວເບີ່ງກະຊັບໄດ້ສັດສ່ວນ
ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍບໍລິຫານແອວ, ເອີກ, ທ້ອງ, ຫຼັງ ແລະ ກ້າມເນື້ອ ແຖວສະໂພກໃຫ້ມີສັດສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນນອກຈາກນີ້ກໍຍັງຊ່ວຍຝືກຄວາມສົມດູນການຊົງຕົວ, ທ່າທາງ ແລະ ການຈັດການແນວກະດູກສັນຫຼັງອີກດ້ວຍ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ກັງວົນເລື່ອງການມີຂີ້ໂພ່ນໜ້າທ່ອງສວດ ຫຼື ແອວບໍ່ກະຊັບ ຈານທະວິດ ປຸ່ມດອກໄມ້.
(Exercise is very important in our life. Because exercise is an important help keep our body strong. Without any disease or the food famine to the community. In addition to help the body strong and still make mental health kind, and adjust the emotional state to normal. At present, there are devices that help in a variety of exercise types. Both outdoor exercise in the shade or in a small area. Can meet the needs of those who want to exercise simultaneously. And one of the current popular exercise equipment is a plate twist.
Fun easy to play unlimited space.
Played hard can play simply stand rotate around the left / right to manage the waist and muscles in the hip. Can be used to play both in open and in the shade. Or even in limited space is beneficial to the people who need to exercise but place not provide effective.
Firming waist and proportion.
Management features help the waist, breast, abdomen, back and hips to muscle direct proportion. In addition, it also helps to train the balance / balance, posture and spinal alignment. For those of you who are worried about the fat waist or not fitting plate twist the flowers.)
ຂໍມູນຈຳເພາະຂອງ ຈານທະວິດ ບິດແອວແຜ່ນກະດານແມ່ເຫຼັກໂຍຄະແອໂລບີກຟີເນັດ

ລາຍການສີນຄ້າໃນກ່ອງ

ຈານທະວິດ ບິດແອວແຜ່ນກະດານແມ່ເຫຼັກໂຍຄະແອໂລບີກຟີເນັດ
ຄຸນສົມບັດທົ່ວໄປ
ໂມເດລ LIE-niu yao ban
Size (cm) 30x30x3.5
Weight (kg) 0.3
Warranty type ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ

ລາຍລະອຽດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ບິດແອວແຜ່ນກະດານແມ່ເຫຼັກໂຍຄະແອໂລບີກຟີເນັດ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *